przedszkole babytown
przedszkole babytown
przedszkole babytown
przedszkole babytown
przedszkole babytown
przedszkole babytown
Pprzeczytaj również o:

opieka w żłobku

Do podstawowych zadań żłobka Baby Town należy:


- zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych – zgodnie z potrzebami,

- zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,

- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,

- pomoc uczącym się i pracującym rodzicom/opiekunom prawnym poprzez zapewnienie ich dzieciom opieki, wychowania, bezpieczeństwa , dobrego samopoczucia, ciepłej i serdecznej atmosfery oraz kierowanie wszechstronnym rozwojem dziecka,

- wyuczenie nawyków sanitarno – higienicznych i samoobsługi

- promocja zdrowia,

- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i właściwych zachowań społecznych,
Ofrerta przedszkola

Oferujemy:
-doświadczoną kadrę wychowawców
-elastyczne i dopasowane godziny otwarcia (od 5.00 rano do 21.00 pod warunkiem uzbierania się grupy),
-monitoring - przez cały czas możesz obserwować swoje dziecko na swoim komputerze otrzymując hasło i login dzięki kamerom umieszczonym wewnątrz sal,
-możliwość pozostawienia dziecka na dowolną liczbę godzin,
-BABY CALL- niezależnie od tego czy Twoje dziecko uczęszcza do naszej placówki czy też nie; jeżeli coś Ci wypadnie zadzwoń do nas a my poinformujemy Cię czy danego dnia  będziemy dysponować wolnym miejscem,
-bezpłatną adaptacje( tylko w żłobku) przez pierwszy tydzień możesz zostawać z dzieckiem w celu potwierdzenia, że Twoja pociecha jest u nas bezpieczna i szczęśliwa,
-dobrze wyposażony plac zabaw wokół budynku,
-nauka języków obcych
-organizowanie uroczystości takich jak dzień matki, dzień dziecka, bal karnawałowy, mikołajki,
-wycieczki
-podział dzieci na grupy wiekowe
-program i zajęcia dostosowane do wieku dziecka
-czynne przez cały rok
Bełchatów
kuratorium oświaty w łodzi
europejski fundusz spoleczny
ministerstwo edukacji narodowej
Jesteśmy uczestnikiem programu Rzetelna Firma